Plán zasadnutí OZ do konca roka 2019   pdf icon   

 

Dátum konania/Dátum zverejnenia
Pozvánka Uznesenia Zápisnica
16.12.2019 / 27.12.2019 pdf icon pdf icon   pdf icon
29.10.2019 / 06.11.2019 pdf icon pdf icon pdf icon
19.08.2019 / 28.08.2019 pdf icon pdf icon pdf icon
29.07.2019 / 07.08.2019 pdf icon  pdf icon pdf icon
24.06.2019 / 01.07.2019 pdf icon pdf icon pdf icon 
28.05.2019 / 08.06.2019 pdf icon pdf icon pdf icon
24.04.2019 / 03.05.2019 pdf icon pdf icon   pdf icon
04.03.2019 / 13.03.2019  pdf icon pdf icon pdf icon
21.01.2019 / 30.01.2019  pdf icon  pdf icon pdf icon