Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
26 004 23.01.2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, P.O.Box 33, 911 01 Trenčín DODATOK č. 4 k znluve č. 26 004 Pdf 32
  19.04.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s, Komenského 50, 04248 Košice Vecné bremeno Pdf 32
  16.05.2013 Interbau s.r.o, Brezovica 52, 082 74 Brezovica Dažd'ová kanalizácia Greregorovce Pdf 32
  25.04.2013 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s,r.o, Kinefova24, 040 01 Kosice zmluva o poskytovani právnej služby Pdf 32
  01.07.2013 MUDr. Dušan Lipták,  MD, s. r. o., Východná 8,  08221 Vel'ký Šariš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - vyhotovenie
lekárskeho posudku
Pdf 32
  03.07.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s, Komenského 50, 04248 Košice Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce 1608/66/2005/zPO Pdf 32
  26.08.2013 Blachotrapez s.r.o. ,  Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín Zmluva o prenájme reklamnej plochy Pdf 32
2013/255 30.09.2013 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o, Kmeťova 24, 040 01 Košice zmluva o poskytovani právnej služby Pdf 32
 06/11/2013  06.11.2013  JOZEF FEJERČÁK. FEJPOL, Kendice 45 Zmluva o dielo -  asfaltová oprava chodníka v obci Gregorovce Pdf 32 
  11.11.2013 RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice ZMLUVA O ZDRUŽENEj DODÁVKE PLYNU Pdf 32