Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  25.07.2014 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s,r.o, Kinefova24, 040 01 Kosice zmluva o poskytovani právnej služby Pdf 32
  09.06.2014 COOP Jedoota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantinova 3, 081 77 Prešov Dohoda o zabezpečení náhradného predaja Pdf 32
75/2014 03.06.2014 Ing. Marek Lipka, Tulčik 289, 082 13 Tulčik audit učtovníctva a účtovnej zevierky obce Gregorovce, ktorá sa zostavila za rok 2013 podľa zákona č. 431/2002 Pdf 32
70189 17.01.2013 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ a odbornú prípravu členov DPO SR Pdf 32