Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  16.03.2016 Anna Golodžojová

Predaj pozemkov pod Futbalovým ihriskom

Pdf 32
26004/Dodatok č.5 15.02.2016 Marius Pedersen, a. s. Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom Pdf 32
24ZVS 0000012283V 15.12.2015 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa do DS Pdf 32
101215-8-2 11.12.2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Pdf 32
101215-8-1 11.12.2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Štúdia uskutočniteľnosti projektu Pdf 32
  11.12.2015 Premier Consulting EU, s.r.o. Dohoda o zrušení zmluvy Pdf 32
03452/2015-PKZO-K40034/15.00 09.12.2015 Slovenský pozemkový fond Bezplatný prevod vlastníctva Pdf 32
  10.11.2015 Ing. Alexander Komanický Projektová dokumentácia - NN rozvody Sile-Kanaš Pdf 32
  09.09.2015 Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5. 080 01 Prešov "Spracovanie žiadosti o dotáciu - -Obecný úrad a materská škola Gregorovce - Znáženie energetickej náročnosti budovy." Pdf 32
  28.05.2015 Notársky úrad JUDr. Ján Marušin Notárska zápisnica Pdf 32
  14.05.2015 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, a.v., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov Nájomná zmluva Pdf 32
  05.05.2015 Župa Ľuboslav, prešov Kúpno predajná zmluva Pdf 32
  20.04.2015 Interbau s.r.o, Brezovica 52, 082 74 Brezovica Oprava chodníka s oporným múrom Pdf 32
  04.02.2015 Vlastnici pozemkov Kúpna zmluva podielov z nehnuteľnosti na LV 1079 Pdf 32
  04.02.2015 Vlastnici pozemkov Kúpna zmluva podielov z nehnuteľnosti na LV 1163 Pdf 32
  27.01.2015 Vlastnici pozemkov Kúpna zmluva podielov z nehnuteľnosti na LV 1471 Pdf 32