Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
PO 150572 27. 10. 2016 RECobal, s.r.o., Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava Zmluva o spolupráci Pdf 32
  27.10.2016 adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov Zmluva o poskytovaní služieb Pdf 32
N 543/2016; NZ 33 267/2016; NCRls 34167/2016 28.09.2016 JUDr. Ján Marušin, Slovenská 69, 080 01 Prešov Notárska zápisnica Pdf 32
49096070069FNO 28.09.2016 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmluva o dielo: Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
4909.6070044LMA 22.09.2016 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Zmluva o dielo: Cesta ku ihrisku v obci Gregorovce Pdf 32
  22.09.2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Miestna cestná komunikácia v Sile - Gregorovce, SO 03 Dažďová kanalizácia Pdf 32
  22.09.2016 BONA FIDE Prešov s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov Zmluva o poskytovaní služieb - výkon funkcie odborného lesného hospodára Pdf 32
 VG-01/2016 08.09.2016 CESTY MOSTY s.r.o.,Popradská 64/J, 040 11 Košice - Západ ZMLUVA O DIELO - na vykonanie stavebných prác "Oprava povrchu chodnikov“ Pdf 32
  22.08.2016 JUDr. Jána Marušina Notárska zápisnica, N483/2016 Pdf 32
 ZoP/2016/292 20.07.2016 VSD,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy sile Pdf 32
  13.04.2016 MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 03852 Sučany Zmluva o dielo Pdf 32
  12.05.2016 VVS a.s., Komenského 50, 04248 Košice Zriadenie vecného bremena Pdf 32