Číslo zmluvy Zmluva zverejnená Partner Predmet zmluvy dokument
  15.11.2017 Peter Dudáš, rod. Dudáš, Gregorovce 86, 082 66 Uzovce Kúpna zmluva Pdf 32
JO 1011215-8-1 03.10.2017 Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, Komárno Vypracovanie žiadosti o dotáciu Pdf 32
4/2017 06. 09. 2017 Urban Planning s.r.o., Ul. Na vyhliadke 8, 080 05  Prešov Mandátna zmluva - Územný plán obce Gregorovce - Zmeny a doplnky 2017 Pdf 32
  03. 08. 2017 Pavol Ličko, Jasenovo 59, 038 22  Slovenské Pravno Prenosná motorová striekačka PS 12 pre DHZ Gregorovce Pdf 32
103/2017 25. 07. 2017 Ing. Ľubomír Tkáč - LTK, Jánošíková 5, 080 01 Prešov Viacúčelová sála Gregorovce - Rekonštrukcia a prístavba objektu OÚ a MŠ Pdf 32
  19. 05. 2017 MINOR PLAN - projekčná kancelária, Ing. arch. Stanislav Dučay, Petofiho 14, 080 01 Prešov Zmluva o dielo Pdf 32
   05.04.2017  Marián Feňák, Gregorovce 302, 082 66  Uzovce  Zmluva o nájme nebytových priestrov  Pdf 32