Oznamy

Oznamujeme prihláseným uchádzačom že výberové konanie na funkciu riaditeľa zš s mš Gregorovce sa bude konať dna 30.1.2013 o 14:00

v budove Obecného úradu Gregorovce

 

Obec GREGOROVCE

zastúpená starostom obce Ing. Slavomírom Verčimákom

v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Gregorovce 93

 

 

Čítať ďalej...

 

Dňa 29.8. 2012 sa v našej obci konalo predstavenie Cirkusového varieté Samba, ktoré prinieslo dobrú zábavu nielen detským divákom ale aj dospelým. To môžu potvrdiť určite všetci diváci, ale hlavne tí , ktorí ako dobrovoľníci spolupracovali na programe. Za všetko spomiem iba veľmi rýchlu odvykaciu kúru pre fajčiarov, ktorú ponúkal hlavný predstaviteľ cirkusu. Kúra bola veľmi jednoduchá. Fajčiar sa postaví k veľkej drevenej tabuli aj s cigaretou v ústach. Kúzelník zo vzdialenosti približne 6-7 metrov hodí nožom tak, že vám nôž odsekne cigaretu a v ústach vám nezotane skoro nič.

 

 

 

Čítať ďalej...

Viete si ešte predstaviť spoluprácu so starostom?“  Táto otázka zaznela poslancom ( Paľa, Stachura, Molčan) na stretnutí výberovej komisie 10.11.2011 od starostu. Jednanie sa týkalo výberu dodávateľa na opravu chodníka na ulici Sile. Tu je prepis niektorých diskusií medzi starostom a poslancami:

Poslanec Paľa – „Viem si predstaviť, ale musíš nás počúvať, počúvať. Chápeš! Lebo ty predsa nič nezrobíš v obci....“

...“ dobré veci máš robiť ty, p. starosta.“

Starosta – „A ty ich nemáš robiť? „

Poslanec Paľa – „Ja ich robím, ja mám po sebe výsledky. Ja som alibista. Mám po sebe výsledky. Ukáž mi vec, ktorú si ty

urobil v mojej úrovni vo veľkom.“

Poslanec Molčan – je tu jedna možnosť, - aby si položil mandát starostu. Robíš chyby, a narobíš ich oveľa viac a niekomu

puknú nervy. Uvidíš!

Poznámka: V tejto diskusii sú spomínané aj predražené ponuky poslancov na projekt pre dažďovú kanalizáciu na vstupe do  obce a ich zverejnenie na obecnej tabuli. Diskusiu si môžte vypočuť aj z priloženého zvukového záznamu. Celý zvukový záznam z výberového konania je k dispozícii záujemcom na obecnom úrade.

Priložený je zápis z výberovej komisie(kde sa poslanci odmietli podpísať pod svoje vlastné vyjadrenie) a zvukový záznam diskusie.

 

zvukový záznam

zápis

Poslanci chceli pripraviť obec o 3.500 €. Starosta im v tom zabránil. Teraz ho chcú za to odvolať. Jednalo sa o vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „ Dažďová kanalizácia“ na vstupe do obce. Pripájam k tomu zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a tiež zvukový záznam z tohto zasadnutia, aby ste mohli urobiť vlastný názor, kde je pravda.

Poznámka: Dôležité informácie získate od 37. minúty zvukového záznamu. Od 24. minúty do 37. minúty záznamu je prestávka, kedy zasadala výberová komisia na výber ponúk v zložení p.Paľa, p.Molčan, p.Stachura a starosta obce.

Zápisnica 10.10.11

Zvukový záznam