Oznamy

Viete si ešte predstaviť spoluprácu so starostom?“  Táto otázka zaznela poslancom ( Paľa, Stachura, Molčan) na stretnutí výberovej komisie 10.11.2011 od starostu. Jednanie sa týkalo výberu dodávateľa na opravu chodníka na ulici Sile. Tu je prepis niektorých diskusií medzi starostom a poslancami:

Poslanec Paľa – „Viem si predstaviť, ale musíš nás počúvať, počúvať. Chápeš! Lebo ty predsa nič nezrobíš v obci....“

...“ dobré veci máš robiť ty, p. starosta.“

Starosta – „A ty ich nemáš robiť? „

Poslanec Paľa – „Ja ich robím, ja mám po sebe výsledky. Ja som alibista. Mám po sebe výsledky. Ukáž mi vec, ktorú si ty

urobil v mojej úrovni vo veľkom.“

Poslanec Molčan – je tu jedna možnosť, - aby si položil mandát starostu. Robíš chyby, a narobíš ich oveľa viac a niekomu

puknú nervy. Uvidíš!

Poznámka: V tejto diskusii sú spomínané aj predražené ponuky poslancov na projekt pre dažďovú kanalizáciu na vstupe do  obce a ich zverejnenie na obecnej tabuli. Diskusiu si môžte vypočuť aj z priloženého zvukového záznamu. Celý zvukový záznam z výberového konania je k dispozícii záujemcom na obecnom úrade.

Priložený je zápis z výberovej komisie(kde sa poslanci odmietli podpísať pod svoje vlastné vyjadrenie) a zvukový záznam diskusie.

 

zvukový záznam

zápis

Poslanci chceli pripraviť obec o 3.500 €. Starosta im v tom zabránil. Teraz ho chcú za to odvolať. Jednalo sa o vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „ Dažďová kanalizácia“ na vstupe do obce. Pripájam k tomu zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a tiež zvukový záznam z tohto zasadnutia, aby ste mohli urobiť vlastný názor, kde je pravda.

Poznámka: Dôležité informácie získate od 37. minúty zvukového záznamu. Od 24. minúty do 37. minúty záznamu je prestávka, kedy zasadala výberová komisia na výber ponúk v zložení p.Paľa, p.Molčan, p.Stachura a starosta obce.

Zápisnica 10.10.11

Zvukový záznam

Mikuláš v Gregorovciach 2011

4. december 2011 sa v našej obci niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti. Navštívil ich Mikuláš s veselým sprievodom, nezbedným čertom a pôvabným anjelikom. Priniesli im vrece plné sladkých balíčkov, za ktoré im deti dali vrece plné piesní, básničiek a farebných obrázkov.

Čítať ďalej...

V súlade s § 18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v Gregorovciach vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Gregorovce s pracovným úväzkom 10%. Voľby sa uskutočnia dňa 13.6.2011 o 18:00 hod. Predpokladaný termín nástupu je 1.7.2011 Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Gregorovce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do 30.5.2011 do 15.00 hodiny na adresu:

Obec Gregorovce
Obecný úrad Gregorovce č. 88.
08266 Uzovce

v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Gregorovce – neotvárať“.

Čítať ďalej...

V rámci prieskumu trhu si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavbu daždovej kanalizácie . Presný popis stavby je uvedený v zadaní súťaže, o ktoré môže záujemca požiadať písomne na adrese Gregorovce č.88 , O8266 , alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 30.4.2011. Upresnenie zadania bude vykonané na mieste stavby.

Čítať ďalej...