slovami známeho psychológa: Žena potrebuje viac lásky ako si zaslúži a muž potrebuje viac úcty ako si zaslúži. V príhovoroch kňazi B.Salanci a J.Bakalár vyzdvihli postavenie manželstva ako  sviatosti. Teda manželstvo je Božia ustanovizeň a tak by sme k nemu mali aj pristupovať a vážiť si ho. Medzitým spevácky zbor z Gregoroviec pozdravil prítomných nádhernými piesňami. Nasledovalo predstavenie dvoch najstarších párov v Gregorovciach (manželia Vaškoví a Kancíroví) formou krátkeho videa natočeného priamo v domoch spomínaných manželov. V závere bol premietnutý poučný a dojímavý film s názvom V jednom ohni. Družnou debatou posedením pri káve sa ukončilo toto( podľa ohlasov) veľmi vydarené stretnutie.

V tom isto čase bol naplánovaný a detský program – Cirkusové predstavenie v budove obecného úradu .Hojné divácke publikum si prišlo na svoje a to nielen deti ale aj dospelí.  

V závere sa chcem poďakovať všetkým, ktorí aktívne prispeli k zdárnemu priebehu tých aktivít ako aj všetkým, ktorí prijali pozvanie. Zvášť chcem poďakovať kňazom B.Salncimu a J.Bakalárovi spolu s manželkou Annou za ich účasť a podporu tejto myšlienky.

Pdf 32