Na  základe  uznesenia OZ v  Gregorovciach  č. 18/2013 zo dňa

1. 7. 2013 Vás vyzývam na doručenie požiadaviek k vysporiadaniu, odpredaju pozemkov pod futbalovým ihriskom Obci Gregorovce v termíne do 30. 9. 2013.

                                                                           Ing. Slavomír Verčimák
                                                                                    starosta obce