JAZDA ZRUČNOSTI NA BICYKLI

 

 

/úloha – úspešne zdolať nenáročnú trať s vlastným bicyklom/

19.5.2012

Miesto : areál ZŠ Gregorovce

Čas : 15,00 – 17,00 hod.

 

 

Kategórie : 1. deti MŠ / bicykel, kolobežka/

2. deti ZŠ 1. – 4. ročník

3. deti ZŠ 5. – 9. ročník

4. mládež 15 – 18 rokov

Špeciálna disciplína pre rodičov!

Víťazí budú odmenení diplomom a vecnou cenou.

Pozn.: Po ukončení podujatia pre členov krúžkov „opekačka“ a HIP HOP PÁRTY v spoločenskej miestnosti na futbalovom ihrisku.

 

Pozvánka na jazdu zručnosti na bicykli dňa 19.5. 2012