Podstatou stretnutia bolo rozsvietenie vianočného stromčeka pred kostolom v Gregorovciach, za účasti veriacich rímskokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi a.v. a ostatných občanov obce. Rímskokatolícky farský úrad Veľký Šariš reprezentoval vdp. Bartolomej Salanci, kapláni Pavol Bober a Marek Varga. Evanjelickú cirkev Mgr. Peter Mihoč – tajomník biskupstva Evanjelickej cirkvi a.v. východného dištriktu v Prešove.

Slávnostný program začal vystúpením žiakov miestnej materskej a základnej školy, ktorý bol v znamení radostného očakávania najkrajších sviatkov roka. Nechýbali tradičné vinšovačky, koledy či porekadlá.

Hlavnú myšlienku programu potvrdili v príhovore aj vdp. Bartolomej Salanci a Mgr.Peter Mihoč. Otec Bartolomej pripomenul to, že Vianoce sú najkrajšie vtedy, keď je rodina spolu. Sám spomenul svoje najhoršie Vianoce spred 25-ich rokov, keď bol na základnej vojenskej službe a nemohol prísť domov. Mgr. Peter Mihoč ocenil myšlienku organizátorov - ekumenické spájanie kresťanov a pokračoval v zdôrazňovaní prežívania šťastia Vianoc. Mnohí sú šťastní, lebo dobre nakúpili, majú prácu, výsledky. Vianoce sa však nedajú kúpiť- sú darom z neba. Obidva príhovory utvrdili prítomných vo vzájomnej úcte a ochote spolupráce.

Krásna predvianočná atmosféra bola doplnená vianočnými piesňami v podaní domáceho mládežníckeho speváckeho zboru a 28 členného, evanjelického zboru Sion pri evanjelickom farskom úrade v Prešove. Na záver programu bol rozsvietený EKUMENICKÝ VIANOČNÝ STROMČEK. V atmosfére vianočných piesní sa v Gregorovciach začali najkrajšie sviatky kresťanov.

Touto cestou Kresťanskodemokratický klub v Gregorovciach ako hlavný organizátor, ďakuje všetkým účinkujúcim za aktívnu účasť na podujatí. Duchovným otcom obidvoch cirkví, vedeniu školy za program detí, domácemu speváckemu zboru, evanjelickému zboru Sion, ktorý bol výrazným oživením tohto ekumenického stretnutia. Poďakovanie patrí všetkým veriacim a tým, ktorí svojou prítomnosťou poctili toto už tradičné podujatie v Gregorovciach, ktoré moderovala Ing. Monika Tomečková, členka kostolnej rady a KDK.

Každým podobným podujatím sme si bližší a môžeme rozdať viac úsmevu, porozumenia a lásky.


K Vianociam dovoľte zaželať Vám:

MILOSTIPLNÉ, POŽEHNANÉ SVIATKY, SVIATKY
LÁSKY, POKOJA A RODINY
ŠŤASTLIVÝ NOVÝ ROK !

Ing. František Paľa

stromcek2010_1 stromcek2010_2 stromcek2010_3 stromcek2010_4 stromcek2010_5 stromcek2010_6 stromcek2010_7

Ďalšie fotky nájdete na: http://picasaweb.google.com/113951104788733868572/Stromcek#