KanLisKDH_1 KanLisKDH_2 KanLisSDKU_1

KanLisSDKU_2 PodanieOSud_1 PodanieOSud_2

Rozh_OSud_1 Roz_OSud_2 VolKomisia

 


Dokumenty na stiahnutie:

 

Zoznam kontaktov na zainteresované strany:

  • Ing. Peter Stachura – nominant KDH a SaS na starostu obce Gregorovce, č.t.: 0903605115
  • ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., hovorca KDK Gregorovce, č.t. 0904738198
  • Ing. František Ksenzsigh, krajský predseda SaS v PSK, Reimanova 9, Prešov
  • Ladislav Baláž, predseda Miestnej volebnej komisie, Gregorovce 10, t.č. 0517762772
  • JUDr. Daniela Babinová, Okresný súd Prešov, sudca v predmetnej záležitosti sp. zn. 19 S 3/2010-11