Voľbu starostu vykonajte zakrúžkovaním čísla pred jedným kandidátom z abecedného zoznamu kandidátov na starostu.
Voľbu poslancov OZ vykonajte zakrúžkovaním najviac 7 čísel pred menami kandidátov na hlasovacom lístku. Hlasovacie lístky na starostu obce aj na poslancov OZ dostanete priamo vo volebnej miestnosti.

K tejto informácii vám prikladám abecedný zoznam kandidátov na starostu obce a  kandidátov na poslancov OZ. V takomto poradí budú kandidáti uvedení aj na hlasovacích lístkoch.

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE

1. Stanislav Brindzko, 43 r., živnostník, Gregorovce 14, nezávislý kiandidát
2.
Ľubomír Hanušín, Mgr., 54 r., učiteľ, Gregorovce 129, nezávislý kandidát
3.
Peter Stachura, Ing., 60 r., živnostník, Gregorovce 186, Kresťanskodemokratické hnutie
4.
Ľubomír Tomečko, Ing., 54 r., technik bezpečnosti práce, Gregorovce 226, nezávislý kandidát
5.
Slavomír Verčimák, Ing., 41 r., starosta obce, Gregorovce 77, SIEŤ

 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV OZ

1.Ladislav Baláž, 70 r., dôchodca, Gregorovce 10, SIEŤ
2.
Daniela Hochrunová, Ing., 44 r., súkromná podnikateľka, Gregorovce 116, nezávislá kandidátka
3.
Emília Jurišinová, 54 r., profesionálny rodič, Gregorovce 270, SIEŤ
4.
Jozef Kišš, 58 r., dôchodca, Gregorovce 144, SIEŤ
5.
Richard Klučiarik, 42 r., vodič, Gregorovce, 188, nezávislý kandidát
6.
Zlata Kušnírová, 49 r., profesionálny rodič, Gregorovce 120, SIEŤ
7.
Jozef Maďar, 45 r., robotník, Gregorovce 220, Kresťanskodemokratické hnutie
8.
Marián Molčan, 38 r., živnostník, Gregorovce 2, nezávislý kandidát
9.
Dagmar Poníková, Mgr., 42 r., referent zdravotnej poisťovne, Gregorovce 267, nezávislá kandidátka
10.
Alžbeta Semančíková, 42 r., pracovníčkapotravinárstve, Gregorovce 177, SDKÚ – DS
11.
Peter Stachura, Ing., 60 r., živnostník, Gregorovce 186, Kresťanskodemokratické hnutie
12.
Ľubomír Tomečko, Ing., 54 r., technik bezpečnosti práce, Gregorovce 226, nezávislý kandidát
13.
Jaroslav Tomko, 26 r., kuchár, Gregorovce 94, Slovenská národná strana
14.
Júlia Vargová, 31 r., predavačka, Gregorovce 214, Kresťanskodemokratické hnutie
15.
Miriam Vojteková, 41 r., ekonómka, Gregorovce 208, Kresťanskodemokratické hnutie