Obec Gregorovce leží 12 km severne od krajského mesta Prešov a len 4 km od mesta Veľký Šariš, v nadmorskej výške približne 320 - 326 m n. m.

Matematicko-geografická poloha Gregoroviec je daná súradnicami:

  • S - 49º 05 ′ 14″ s.g.š
  • J - 49º 03 ′ 02″ s.g.š.
  • Z - 21º 10 ′ 33″ v.g.d.
  • V - 21º 14 ′ 19″ v.g.d.
  • stred obce leží v priesečníku - 49º 04 ′ 11″ s.g.š, 21º 12 ′ 19″ v.g.d.

Intravilán Gregoroviec, s rozlohou 57 ha sa rozprestiera v strede katastrálneho územia v doline na nive potoka Dzikov, na jeho pravom brehu. Celková rozloha územia je približne 984,3 ha. Hustota obyvateľov je 81 obyv./km2. Gregorovce sa rozprestierajú v doline medzi Šarišským hradným vrchom a Strážom (740 m n. m.), v Spišsko-šarišskom medzihorí, pričom obcou preteká potok Dzikov. Dostupnosť Prešova autobusovou dopravou je dobrá. Denne v pracovný deň odchádza do mesta 23 spojov.

oobci