V obci sa nachádza futbalové ihrisko s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami, ktoré len v malej miere vyhovujú hygienickým štandardom. Ihrisko je vo vyhovujúcom stave a mimo ihriska pre súťažné zápasy (100x50 m) tu nachádzame aj ihrisko tréningové (80x40 m). Pôsobí tu turistický oddiel a športový klub, ktorý spoločne podnikajú rôzne turistické výstupy v okolí obce.

ihrisko

V obci Gregorovce chýba kultúrny dom, všetky usporadované podujatia sa konajú v budove MŠ, v priestoroch pre to vyhradených. Aj obec Gregorovce disponuje dvoma knižnicami - obecná a školská. V súčasnosti sa obecná knižnica rekonštruuje a predpokladá sa, že v budúcom roku (2009) sa uvedie už do činnosti. Školská knižnica slúži výlučne pre žiakov ZŠ. V objekte obecného úradu Gregorovce sa nachádza viacúčelová sála s kuchyňou, ktorá je využívaná na spoločensko-kultúrne podujatia.