Vybavenie a poskytovanie služieb v obci Gregorovce z hľadiska športových aktivít sú nedostačujúce. V obci sa nachádza futbalové ihrisko s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ihrisko je vo vyhovujúcom stave a mimo ihriska pre súťažné zápasy (100x50 m) tu nachádzame aj ihrisko tréningové (80x40 m). Pre neorganizovanú športovo-rekreačnú činnosť v obci nie je zriadené žiadne zariadenie. V obci pôsobí športový klub ŠK Gregorovce, ktorého súčasťou sú futbalový a turistický oddiel, ktoré spoločne podnikajú rôzne športové aktivity v obci.

ihrisko