kostolV obci Gregorovce chýba kultúrny dom, všetky usporadované podujatia sa konajú v budove MŠ, v priestoroch pre to vyhradených. Aj obec Gregorovce disponuje dvoma knižnicami - obecná a školská. V súčasnosti sa obecná knižnica rekonštruuje a predpokladá sa, že v budúcom roku (2009) sa uvedie už do činnosti. Školská knižnica slúži výlučne pre žiakov ZŠ. V objekte obecného úradu Gregorovce sa nachádza viacúčelová sála s kuchyňou, ktorá je využívaná na spoločensko-kultúrne podujatia.

Vzdelávanie pre deti je v obciach zabezpečené v materskej a základnej škole 1. stupňa. V obci sa nachádza jedna materská a jedna základná škola.  Materská škola je rozdelená do dvoch tried, rovnako ako základná škola. K dispozícii je aj školský klub. Stredoškolské a vysokoškolské zariadenia sú pre žiakov a študentov oboch obcí dostupné v najbližších mestách Sabinov alebo Prešov. V obci je pre žiakov zriadená jedáleň, ktorú môžu využívať aj miestni dôchodcovia.
Zdravotníctvo

V obci sa nenachádzajú žiadne zdravotnícke zariadenia a tieto služby sú obyvateľom poskytované v OZS Terňa, mestách Veľký Šariš, Sabinov a Prešov. Špecifické zdravotnícke služby sú dostupné len v krajskom meste Prešov.

V Gregorovciach sa nachádza futbalové ihrisko s trávnatým povrchom, šatňami a sociálnymi zariadeniami, ktoré len v malej miere vyhovujú hygienickým štandardom. Ihrisko je vo vyhovujúcom stave a mimo ihriska pre súťažné zápasy (100x50 m) tu nachádzame aj ihrisko tréningové (80x40 m). Pôsobí tu turistický oddiel a športový klub, ktorý spoločne podnikajú rôzne turistické výstupy v okolí obce.

Majetkom rímskokatolíckej cirkvi v Gregorovciach je novo prestavaný rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý slúži v obci veriacim vo všetkých sférach náboženského života (krst, prvé sväté prijímanie, svadby a pod.), po prestavbe má kapacitu 250 miest. Dom smútku sa v obci  nenachádza.