Názov Dokument
Kalendár zberu odpadov na rok 2020 Pdf 32
Kalendár zberu odpadov na rok 2019 - 2. polrok
Pdf 32

Predbežný kalendár zberu odpadu na r. 2019 s informáciou pre občana

Pdf 32 
Kalendár zberu odpadov na rok 2018 Pdf 32
VZN 2/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Gregorovce Pdf 32
Čo prináša nový Zákon o odpadoch Pdf 32
Kalendár zberu odpadov na rok 2017 Pdf 32
Kalendar zberu odpadov na rok 2016 Pdf 32
Kalendár zberu odpadov na rok 2015 Pdf 32
Kalendár zberu odpadov na rok 2014 Pdf 32
Kalendár zberu odpadov na rok 2013 Pdf 32
VzN 2/2008 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gregorovce Pdf 32
Zákon č. 223 / 2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Účinný od: 1. 1. 2013 Pdf 32