Stavebné povolenia


 

Názov dokument
 Stavebné povolenie - "OcÚ a MŠ Gregorovce - zníženie energetickej náročnosti" Pdf 32
 Stavebné povolenie - "SO 01 - distribučné NN rozvody; SO 02 - Odberné elektrické zariadenie; SO 03 - Verejné  osvetlenie", ktoré spadajú do stavby: " NN rozvody Sile - Kanaš, verejnoprospešná stavba"  Pdf 32
 Stavebné povolenie - "SO 02 - Verejné osvetlenie a SO 05 Rozvod STL plynu"  Pdf 32
 Stavebné povolenie - "Gregorovce, IBV 10 RD Štepník-VN, TS, NN" Pdf 32
 Stavebné povolenie - "Miestná komunikácia v Sile - Gregorovce" Pdf 32
 Dážďová kanalizácia - Gregorovce Pdf 32
 Stavebné povolenie - Pinka Pdf 32